Fauna.
Pod względem faunistycznym teren ten nie różni się specjalnie od innych części Sudetów. Spośród ssaków występują tu m.in. chronione popielice i orzesznice, ryjówki, zębiełek karliczek, rzęsorki, kilka gatunków myszy, norniki, nornica ruda, jeż europejski, borsuk, kuna domowa i leśna, tchórz, łasica oraz kilkanaście gatunków nietoperzy. Z większych zwierząt mają tu swoje siedliska: jeleń, sarna i dzik.
Najbardziej charakterystycznym ssakiem Gór Sowich jest muflon, przedstawiciel dzikich owiec, od których wywodzi się owca domowa. Sowiogórskie muflony tworzą obecnie największą populację tego gatunku na Dolnym Śląsku. Najwięcej muflonów można spotkać po wschodniej stronie gór, zwłaszcza w zimie,kiedy zwierzęta te tworzą stada. Gatunek ten został sprowadzony (1902) w Góry Sowie przez hrabiego von Seidlitz-Sandretzky ze Słowacji. Jednak pierwotnym obszarem występowania muflona jest Sardynia i Korsyka. Obecnie populacja muflonów w Górach Sowich szacowana jest na ponad 600 szt.

MUFLON                                                   JELEŃ

muflon3                       jelen113_forum

DZIK                                                          SARNA

                               dzik-2               sarna=20du=C5=BCe

TCHÓRZ                                        NORNICA RUDA

                         240px-Ilder              nornica_2

Duża lesistość oraz liczne obiekty podziemne Gór Sowich stwarzają dobre warunki siedliskowe dla objętych ochroną prawną nietoperzy. Na terenie tym stwierdzono do tej pory 13 gatunków spośród 22 występujących w Polsce. Największymi zimowiskami nietoperzy w Górach Sowich są sztolnie kompleksu Riese (Olbrzym). W obiektach tych spotyka się od kilkudziesięciu do ponad stu zimujących osobników.
Awifaunę Gór Sowich tworzy kilkadziesiąt gatunków ptaków, w tym m.in. krzyżodziób świerkowy, grubodziób, gil, derkacz, kilka gatunków dzięciołów i sikor, świergotek drzewny i łąkowy, strzyżyk, muchołówka szara i muchołówka żałobna oraz wiele pospolitych gatunków, głównie leśnych. Na górskich łąkach i ugorach usłyszeć można derkarcza. Z rzadkich i chronionych gatunków ptaków występują poza tym nielicznie: bocian czarny, włochatka, najmniejsza sowa Europy – sóweczka, puchacz, trzmielojad, kobuz, krogulec i jastrząb.

 

SÓWECZKA                                                                                                 NIETOPERZ ALBINOS

sóweczka                 20130505419f15563250444a54261db7199ffcNIETOPERZ

NIETOPERZ MROCZEK                                                               DERKACZ

nocek_bechsteina_wikipediaNIETOPERZ2                   pobrane (1)DERKACZ

JASTRZĄB ZWYCZAJNY                                                            BOCIAN CZARNY

Jastrząb-DinoAnimals.pl-5                     I3GP3e1GIwxFDjvu8IvmjamvHtelTZK6j3U2KmqwBOCIEK